header-object 

 

pen

Tiskové zprávy

18. 4. 2016|

 

Za nárůstem podílu zelené energie nejsou dotace, ale energetické úspory

 

 

"Primárním a hlavním důvodem nárůstu podílu energie z OZE na celkové konečné spotřebě v roce 2020 je velmi výrazné snížení hodnot celkové konečné spotřeby energie oproti hodnotám, které byly uvedeny v aktualizaci akčního plánu schváleného v roce 2012. Toto snížení je v souladu s nedávno aktualizovanou Státní energetickou koncepcí a vychází z předpokladu zvyšování energetické účinnosti."

Číst dále...

Aktuality

18. 4. 2016|

 

Dubnový seriál. Stavíme dům - teoretická příprava


 

Čištění, kontroly a revize spalinových cest se pro rok 2016 provádí podle nových právních předpisů


 

Polyester nebo vata?


 

Ideální střešní krytina? Pro každého jiná

 

Při výběru krytiny pro vaši střechu je nutno brát v úvahu půdorys domu, geografickou polohu oblasti, ve které se nachází, a klimatické podmínky. Důležitý je také sklon střechy, její možné zatížení, odolnost krytiny vůči povětrnostním vlivům, životnost, barevná stálost a samozřejmě cena.

Než se definitivně rozhodnete, jakou střešní krytinu si necháte instalovat, je dobré poradit se s výrobcem, prověřit požadované atestace produktů, zjistit jejich záruční dobu, reklamační podmínky, případně jak je to s pozáručním servisem.

Číst dále...

O projektu

Zapsaný spolek Pro náš dům pro vás připravil projekt, který by měl pomoci vlastníkům bytových domů, kteří jsou sdruženi v SVJ, BD i v přímém vlastnictví soukromých subjektů s kompletním obstaráním dotace od samého začátku až po vlastní vyhodnocení celé akce.


Tato činnost je vyústěním naší dlouholeté práce v oblasti poradenství, zprostředkování péče předních firem v oblasti, která zásadním způsobem přispívá k úsporám v bytových domech, stejně tak i se státními  orgány  na poli problematiky bytových domů. Úzká spolupráce s těmito subjekty nás posouvá k činnosti, kterou již nechceme nechat na partnerech, kteří si tuto oblast vybrali pro své podnikání, ale ne vždy dělali dobré jméno našemu spolku.


Takto se naše hluboká znalost, činnost a spolupráce s vámi stává komplexní a poskytuje značnou míru garance úrovně poskytovaného servisu a služeb. Její průhlednost a přehled je základním předpokladem kvalitně a dobře realizovaných projektů.


Věříme, že po mnoha letech předávání naší osvěty při pořádání sympózií "Jak to dělají jinde" a spolupráce s renomovanými výrobci technologií, budeme stejně dobře pomáhat v konkrétních případech při zpracování vedení vašich žádostí.